.

.

.

.

.

.

KURSUS:

ISLAM OG LIBERALISME

FEBRUAR 2024 - JUNI 2024

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

FORMÅL

Sigtet med dette kursus er at dykke grundigt ned i liberalismens filosofiske og politiske kerneideer og dogmer og vise deres svaghed, selvmodsigelser og intellektuelle fattigdom sammenlignet med Islams uanfægtelige styrke. Kurset vil give en forståelse for roden til mange af de shuhubat (tvivlsspørgsmål), der i dag omgiver muslimer i Vesten, så man ikke bliver påvirket deraf, men i stedet kan finde ro i sin islamiske tro. Kursisten vil også efterfølgende kunne indtage en stærkere position i aktuelle politiske debatter, se tilbagevendende angreb mod muslimer fra en mere fundamental og intellektuel vinkel og fremhæve kontrasterne imellem egen identitet og andre ideologier.

TIDSPUNKT

Forløbet strækker sig fra februar til juni og vil med opstart 5. februar 2024 foregå hver

Mandag kl. 18:00-20:30

Undervisningen er for blandet køn. 

ADGANGSKRAV

Sakeena Akademi skal ses som en overbygning til basal islamisk undervisning. Det tæller derfor positivt i ens ansøgning, hvis man har færdiggjort basale islamiske kurser, herunder at kunne læse Koranen på arabisk med de forskellige recitationsregler (tajwid). Gennemførsel af Najm og Tanzeel er fx automatisk adgangsgivende. Det tæller også positivt, at man deltog i infomødet samt er mellem 18-40 år. Selvom man ikke kan tjekke alle disse bokse, bør man stadig ansøge!

PROJEKTARBEJDE

Igennem semesteret skal man alene eller i en studiegruppe arbejde på et projekt. Arbejdet skal munde ud i et produkt, der skal afleveres og eventuelt fremlægges og udgives. Det primære formål med projektarbejdet er at forstå teorien, og teori forstås bedst gennem refleksion, diskussion, implementering og fremlæggelse deraf, som projektarbejdet fordrer.

EKSAMEN

Kurset afsluttes med en skriftlig eksamen samt aflevering af projektet. Der kommer inshaAllah mere info senere om formatet.

ANSØGNING

Ansøgningsfrist: 22. januar 2024.
Senest svar på ansøgning: 28. januar 2024.
Opstart: 4., 5. og 7. februar 2024.

unsplash