.

.

.

.

.

.

KURSUS:

ATEISME OG GUDS EKSISTENS

FEBRUAR 2024 - JUNI 2024

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

TIDSPUNKT

Forløbet strækker sig fra februar til juni og vil med opstart 4. februar 2024 foregå hver

Søndag kl. 14:00-16:00

Undervisningen er for blandet køn. 

ADGANGSKRAV

Kurset "Ateisme og Guds eksistens" er - modsat vores to andre nuværende kurser Islams sandhed og Islam & Liberalisme - ikke nødvendigt for enhver muslim at tage. Dette kursus er ret dybdegående og er for dem, for hvilke det er relevant, fx hvis man enten i forvejen er aktiv i da'wah (at kalde til Islam) eller hvis man selv ofte falder i snak med ateister eller på den ene eller anden måde udsættes for deres shubuhat (tvivlsspørgsmål) eller er tæt med nogen, der gør. Derudover bør man også have haft basal undervisning i Islam (eksempelvis Najm og Tanzeel). 

PROJEKTARBEJDE

Igennem semesteret skal man alene eller i en studiegruppe arbejde på et projekt. Arbejdet skal munde ud i et produkt, der skal afleveres og eventuelt fremlægges og udgives. Det primære formål med projektarbejdet er at forstå teorien, og teori forstås bedst gennem refleksion, diskussion, implementering og fremlæggelse deraf, som projektarbejdet fordrer.

EKSAMEN

Kurset afsluttes med en skriftlig eksamen samt aflevering af projektet. Der kommer inshaAllah mere info senere om formatet.

ANSØGNING

Ansøgningsfrist: 22. januar 2024.
Senest svar på ansøgning: 28. januar 2024.
Opstart: 4., 5. og 7. februar 2024.

unsplash